Regulamin

REGULAMIN SKLEPU EK  NATURALNE

1. Postanowienia Wstępne

1.Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową http://www.ek-kosmetyki.pl/, zwany dalej Sklepem Internetowym jest EK design Edyta Konobrodzka, ul. Świętojańska 13B/46, 15-082 Białystok, NIP: 5441496139, REGON: 360208300, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG.

2.Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej:ek.kosmetykinaturalne@gmail.com lub telefonicznie telefon: 506 147 151

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4.Regulamin dostępny jest w polskiej wersji językowej

5.Właściciel EK Kosmetyki Naturalne zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.

 

2. Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.ek-kosmetyki.pl/, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
2. Właściciel – EK design Edyta Konobrodzka, ul. Świętojańska 13B/46, 15-082 Białystok, NIP: 5441496139, REGON: 360208300.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
8. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

 

3. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

-urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

-dostęp do sieci Internet;

-adres poczty email.

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 

4. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, po przez formularz rejestracyjny zawarty na stronie

2. W wyniku rejestracji klient otrzyma zindywidualizowany login oraz hasło do logowania.
3. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
4. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

-dostępu do statusu oraz historii zamówień;

-otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

-informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

-zamówienia Produktu,

-zmiany swoich danych;

-zmiany swojego hasła;

-sprawdzenia swoje zamówienia;

-całkowitego usunięcia swojego konta.

9. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

5. Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie, w godzinach otwarcia.
2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
3. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
4. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.
6. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

-wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

-podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

-wybór formy dostawy i płatności;

-zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „kupuję i płacę”;

-wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

8. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
9. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:

-wysłanie wiadomości e-mail na adres: ek.kosmetykinaturalne@gmail.com

-telefonicznie, w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr tel.: 506 147 151

10. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 9, pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.
11. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 9, powinien podać:

-nazwę i ilość produktów;

-imię i nazwisko odbiorcy;

-dokładny adres dostawy;

-numer telefonu kontaktowego;

-adres e-mail zamawiającego.

12. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
13. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

-dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

-opis produktu;

-jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

-cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy

(m.in. płatności i dostawy);

-formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek -ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

-sposób płatności;

14. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

 

6. Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

-przelewu bankowego;

-za pobraniem;

-gotówka przy odbiorze osobistym.

2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

 

7. Ceny

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

8. Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu, są to:

– przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej

– przesyłka kurierska

– odbiór osobisty w siedzibie firmy

2. Termin dostawy wynosi do 48 godzin od momentu złożenia poprawnego zamówienia zaakceptowanego przez firme EK design Edyta Konobrodzka, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.
5. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
6. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
7. Towary dostarczane są na terenie Polski.

 

9. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firma EK design Edyta Konobrodzka, ul. Świętojańska 13B/46, 15-082 Białystok, email:ek.kosmetykinaturalne@gmail.com

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: firma EK design Edyta Konobrodzka, ul. Świętojańska 13B/46, 15-082 Białystok

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 7 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysyłany będzie w wiadomości e-mail

 

10. Pozostałe
1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.ek-kosmetyki.pl.
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygane będą w sposób polubowny lub przez właściwy sąd powszechny, z zastrzeżeniem ppkt 6.
6. Jeżeli kupującym nie jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd polubowny lub sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu Internetowego.
7. Jeżeli kupującym NIE jest konsumentem, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Firma EK design Edyta Konobrodzka ( dalej zwanym „Firmą”)z siedzibą w Białymstoku informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą  Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Firmę.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Firmę.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Firma EK design Edyta Konobrodzka z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Świętojańska 13B/46 posługująca się nadanym numerem NIP: 544149613
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 2. w celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę treści marketingowych w trakcie wykonywania umowy – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym prawnie uzasadniony interes Firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

 3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 4. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), uzasadnionym interesem Firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

 5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Firmy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Firmę na rzecz Pani/Pana,

 2. podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

 3. operatorzy pocztowi i kurierzy,

 4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

 5. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę treści marketingowych dotyczących produktów i usług własnych Firmy oraz w trakcie wykonywania umowy – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 4. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Firma prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres ( ul. Świętojańska 13B/46, 15-082 Białystok) lub elektronicznej (wiadomość email na adres ek.kosmetykinaturalne@gmail.com).
 5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są celu wykonania umowy (przypadek wskazany w pkt. 3 lit. a), ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

 7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b), d) oraz e) powyżej przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Firmę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

 

Wszelkie zdjęcia zamieszczone na tej stronie internetowej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody firmy EK design Edyta Konobrodzka zabronione jest m.in. ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pin It on Pinterest

Share This