Przemysłowe badania termowizyjne


Badanie kamerą termowizyjną znajduje szerokie zastosowanie i nie tylko jak powszechnie się uważa w budownictwie, czy obiekt jest odpowiednio ocieplony. Kamera termowizyjna wykorzystuje promieniowanie podczerwone i tworzy obraz ukazujący rozkład temperatur na danej powierzchni, czy obiekcie. Tym samym możliwe jest zweryfikowanie szczelność okien i drzwi, nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej, sprawdzenie wentylacji, w którym kierunku działa, jak również czy panele fotowoltaiczne działają w sposób prawidłowy.

Przemysłowe badania termowizyjne

Mają szerokie zastosowanie. Przy pomocy kamery termowizyjnej możliwe jest sprawdzenie czy instalacja elektryczna nie jest nadmiernie obciążona, czy urządzenia wykorzystywane w przemyśle nie są nadmiernie zużyte, co pozwala określić ich żywotność ważną dla ciągłości pracy tych urządzeń, jak również dla bezpieczeństwa produkcji i ludzi. Pozwoli to zoptymalizować koszty poprzez oszczędności w zużyciu surowców i energii. Przemysłowe badania termowizyjne polegają na analizie rozkładu temperatury na powierzchniach obciążonych urządzeń produkcyjnych. Dotyczy to wszystkich urządzeń zasilanych energią elektryczną. Tam bowiem mogą wystąpić przegrzania na złączach, bądź w przeciążanych już uszkodzonych podzespołach w urządzeniach. Dotyczy to zarówno urządzeń mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych czy zasilanych parą wodną.

Przykładowe zastosowanie badań termowizyjnych

Termowizyjna kontrola rozdzieli SN i NN, kontrola rozkładu temperatury na powierzchni transformatorów, kontrole silników, kontrole szaf sterowniczych ciągów technologicznych. W przemyśle hutniczym, kontrola prawidłowości rozkładu temperatury na powierzchni belek klimatyzacyjnych. Firmy świadczą tego rodzaju usługi w przemyśle zarówno w cyklach badań okresowych, jak i w terminach indywidualnie ustalonych przez zleceniodawcę. Oprócz wymienionych już korzyści mogą też być tego rodzaju wymogi ubezpieczycieli, a przede wszystkim istotne jest uniknięcie awarii urządzeń czy naturalna konieczność wykonywania regularnych przeglądów instalacji.

Zobacz także: https://term-os.pl/